เนื้อแดดเดียว

เนื้อวัวคัดพิเศษหมักด้วยเครื่องเทศและสมุนไพร รสชาดอร่อยถูกปาก