ไก่ห่อใบเตย

เนื้อไก่คัดพิเศษ ปรุงรส ห่อด้วยใบเตย รสชาติกลมกล่อม นำไปทอดเสริฟได้ทันที